De Gezonde Stad

Duurzaamheid & Ons Dorp Amsterdam – verslag inspiratiesessie

June 24, 2013

Deze maand komt Ons Dorp Amsterdam tweemaal bijeen om tot een concrete, door allen gedragen ambitie te komen rondom het thema duurzaamheid. Eerder deze maand begonnen we met een eerste inspiratie-sessie en morgen (dinsdag 25 juni) gaan we hierop door om specifieke projecten te formuleren en concrete acties te komen. Hieronder volgt het verslag van de eerste sessie, welke werd gefaciliteerd door Jaap de Jong van De Gezonde Stad, een Amsterdamse organisatie die zich actief inzet voor een duurzame stad. Bijna alle huishoudens waren vertegenwoordigd, het was erg gezellig, en ook nog eens produktief.

Duurzaamheid in de kern

Duurzaamheid is niet iets wat je aan het eind van een proces toevoegt aan het plan. Als je kiest voor een duurzame ontwikkeling, betekent dit dat je duurzaamheid op een integrale manier een plek geeft in de kern van de ontwikkeling. Vanaf het begin. Duurzame ontwikkeling is maatwerk. Het begint bij ambitie, welke afhankelijk is van de context en de keuzes die je maakt. De eerste inspiratiesessie van Ons Dorp Amsterdam had als doel om te bespreken wat ‘duurzame ontwikkeling’ eigenlijk betekent voor de toekomstige bewoners. Hoe wil ODA zich ontwikkelen en onderscheiden, en welke thema’s passen daarbij?

Aanpak

Al in de periode voor de gunning speelde duurzaamheid een belangrijke rol, wat vertaald is in enkele concrete en ambitieuze uitgangspunten. Deze uitgangspunten richten zich op duurzame bouw en ingrepen en investeringen in duurzame technologie (vooral energiehuishouding), en daarnaast hebben we een manifest ondertekend dat onze persoonlijke ambitie onderschrijft om ook duurzaam en bewust te leven. De sessies die we deze maand hebben, richten zich op het terug naar de oppervlak brengen van onze doelstellingen, deze waar mogelijk aanpassen of aanvullen, en hier een concrete invulling aan te geven en acties te formuleren. Hierbij willen we ons ook oriënteren op partijen die hierbij een ondersteunende of adviserende rol kunnen spelen.

De eerste sessie richtte zich meer op inspiratie: wat voor ideeën zijn er allemaal binnen de groep? Wat voor thema’s en interessegebieden kunnen we ontdekken? Het identificeren van thema’s en het vinden van een gemene deler vormt een eerste stap naar concrete doelstellingen, en stelt ODA in staat om besluiten te nemen. Het identificeren van de thema’s ging als volgt:

 • Reflecteren op onze eigen voorstel, zoals dat is ingediend bij de gemeente;
 • Meenemen en presenteren van een object dat voor eenieder persoonlijk duurzaamheid vertegenwoordigt;
 • Brainstorm over Ons Dorp Amsterdam in 2025;
 • Samenvoegen ideeën, en prioriteiten vaststellen.

Het is belangrijk, vertelde Jaap ons, dat we niet beginnen met een ‘menukaart duurzaamheid’, maar met het maken van een voorstelling van hoe Ons Dorp Amsterdam er in 2025 zou uitzien, en vanuit daar terug beredeneren hoe we daar willen komen. Zo verbind je de groep aan een doelstelling en is er ruimte om daar op verschillende manieren te komen. Als je begint met oplossingen, en die blijken te duur, en iedereen heeft er ook nog eens een andere mening over, dan loopt de discussie vaak vast. Duurzame ontwikkeling is een proces en geen ding, en zo moet je het ook benaderen.

Brainstorm

Enkele leuke objecten die de toekomstige bewoners hadden meegenomen: -WIND- Jonas nam zijn ‘kitebar’ mee (zie foto hieronder), een object dat hem direct verbindt met de wind, en hem de bijbehorende energie direct laat ervaren: daar kun je meer mee! -GESLOTEN ECOSYSTEMEN- Sofie beschreef hoe haar vissen nitraatrijk (poep)water produceren dat weer gebruikt kan worden door plantjes die bovenop de vissenkom staan, die op hun beurt het water zuiveren (aquaponics). -DUUUUUURZAAM- Cristina nam haar tweedehands leren tas mee die ze al heel veel jaren heeft, Ruben een speelgoed-kikkertje, en Jaap een hamer, die ze al sinds hun jeugd hebben/gebruiken. -ONDERHOUD&GEZONDHEID- Arjen liet zijn fietssleutels zien en legde uit hoe door goed onderhoud zijn fiets al jaren dienst doet, en hem bijna elke dag naar zijn werk brengt, wat zowel gezond is als goed voor het milieu. -MATERIALEN- Jules had een vliegtuigje gemaakt van gerecycled papier. -DUURZAME KETEN- Thieme legde uit, aan de hand van zijn portemonnee, hoe elke keuze die we met onze portemonnee maken invloed heeft op de hele keten (en industrie) die leidt tot onze aankoop.

Resultaat sessie 1: Gedeelde thema’s en principes

Uit de werksessie zijn de volgende thema’s naar voren gekomen. Onderstaande thema’s zijn gebaseerd op a) analyse van alle aspecten die genoemd zijn en b) de voorkeuren die zijn uitgesproken bij de scoring op de flip over (zie foto).

Een aantal punten zijn abstract, andere zijn juist heel inhoudelijk en concreet.

 1. Zelfvoorzienend: sluiten kringlopen, zelf dingen doen, onafhankelijk
 2. Stadslandbouw & natuur: moestuinen, kippen, composteren, bijenhotel, groene muur, etc.
 3. Moeiteloos: door duidelijke keuzes te maken, duurzame ontwikkeling een plek geven en dus niet meer voortdurend bezig zijn met ‘duurzaam gedrag’. Het moet gemakkelijk en ingebakken zijn, en geen struggle. Ook door slimme oplossingen (bijvoorbeeld een gezamenlijke CV die ons gedrag begrijpt) en slimme technologie (zie onder)
 4. Energiebesparing en -opwekking: technische maatregelen, Trias Energetica, slimme meters, smart grid en zelf duurzame energie opwekken (lokaal met bijvoorbeeld Zon op Nederland, de Windcentrale, of Amsterdam Energie)
 5. Gezamenlijkheid en gedeeld eigendom: kinderopvang, spullen delen/uitwisselen, autodelen, wasmachines, tuin, dak. Ook met de buurt, met behulp van bijvoorbeeld Peerby.nl (en anderen).
 6. Sociale functie: midden in de buurt, open karakter, voorbeeldfunctie.
 7. Flexibel en dynamisch: kunnen inspelen op veranderingen, geen onmogelijkheden creëren, denk aan de lifecycle.
 8. Water: vasthouden, opvangen, afvoeren, gebruiken.

De uitdaging voor de volgende sessie is om deze thema’s te concretiseren. Elk thema’s kent zijn eigen strategie en aanpak, vervolgstappen, projecten, partners, financiële (on)mogelijkheden, subsidiepotjes, etc. Leuk!

 


De Gezonde Stad is een platform dat Amsterdamse bewoners en bedrijven samen brengt in projecten die bijdragen aan een duurzame en gezonde stad. Zij helpen Ons Dorp Amsterdam met het concretiseren van hun duurzaamheidsambitie, en het verbinden met mogelijke partners die een rol kunnen spelen bij het verwezenlijken van deze ambitie.URL: http://degezondestad.org

Tags:

One Comment

 1. […] door allen gedragen ambitie te komen rondom het thema duurzaamheid. In juni hielden we een eerste inspiratie-sessie en op 8 juli zijn we hierop doorgegaan om tot meer concrete projecten en acties te komen. Hieronder […]